Apr 14, 2022

Kwantowe Szyfry | Quantum Cryptography

Location:
Gdańsk, Poland
Time:
Apr 14, 2022
12:00 pm (GMT+01:00)
Audience:
General public, students
Organiser:
University of Gdańsk, National Quantum Information Centre, International Centre for Theory of Quantum Technologies
Type of event:
In-person event

Szyfrowanie danych stanowi nieodłączny element współczesnej komunikacji, począwszy od zabezpieczania transakcji bankowych po pocztę elektroniczną. Komputery kwantowe, które niebawem mogą się pojawić, stanowią zagrożenie dla klasycznej kryptografii. Jest ono poważne już teraz, ponieważ nieuprawnione osoby mogą nagrać komunikację i odczytać ją w momencie, gdy takie komputery będą dostępne. Dlatego już teraz agencje rządowe przygotowują się do wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby nas przed taką ewentualnością zabezpieczyć. Jednym z takich rozwiązań jest kryptografia kwantowa, ale status tej technologii jest obecnie dość skomplikowany. Z jednej strony Unia Europejska uruchamia obecnie inicjatywę, która ma pokryć całą wspólnotę siecią umożliwiającą bezpieczną kwantową komunikację. Z drugiej strony agencje państw członkowskich odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo odradzają stosowanie tej technologii. Podobna sytuacja ma miejsce w innych częściach świata. Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani ze zjawiskami i fundamentalnymi prawami fizyki, na których opiera się kryptografia kwantowa. Zostaną również nakreślone możliwe scenariusze jej rozwoju.

ENG: Data encryption is an integral part of modern communication, from securing banking transactions to email. The quantum computers that may soon appear pose a threat to classical cryptography. It is already serious issue because unauthorized actors can record communication and read it the moment such computers become available. Therefore, government agencies are already preparing to introduce solutions that could protect us against such an eventuality. One such solution is quantum cryptography, but the status of this technology is currently quite complicated. On the one hand, the European Union is currently launching an initiative to cover the entire community with a network enabling secure quantum communication. On the other hand, Member State cybersecurity agencies are advising against the use of this technology. A similar situation exists in other parts of the world. During the lecture, participants will be introduced to the phenomena and fundamental laws of physics on which quantum cryptography is based. Possible scenarios of its development will also be outlined.

For more details, please visit: https://ictqt.ug.edu.pl/world-quantum-day-april-14th-2022/

*Disclaimer: The World Quantum Day is not responsible for the accuracy of the information submitted about this event.
Scroll to Top