Apr 14, 2024

Druhá kvantová revolúcia

Location:
Bratislava, Slovakia
Time:
Apr 14, 2024
6:30 pm (GMT+01:00)
Audience:
General public
Organiser:
QUTE.sk - Slovak National Center for Quantum Technologies
Type of event:
In-person event
Popularizačno-vedecká prednáška prof. Vladimíra Bužeka
❓ Aké sú jej hlavné výzvy a aký prinášajú potenciál?
❓ Prečo sú kvantové počítače dôležité a ako ich môžeme využiť?
❓ Aké sú najnovšie úspechy v tejto oblasti?
❓ Ako by sa mohla prejaviť vo vašom živote alebo profesii?
❓ Aký je vplyv na kryptografiu a bezpečnosť?
Kvantová mechanika, od svojho zrodu, neustále fascinovala vedcov i laikov svojou záhadnou povahou a revolučnými dôsledkami. Druhá kvantová revolúcia označuje novú éru výskumu a technologického pokroku, ktorá otvára dvere k novým možnostiam a výzvam pre celý rad disciplín. Prednáška prof. Bužeka sa zameriava na objavovanie základov druhej kvantovej revolúcie a na to, ako ovplyvní našu budúcnosť.
V prednáške okrem iného odprezentuje hlavné technologické a teoretické inovácie, ktoré definujú tento nový vývoj a ktoré majú potenciál zmeniť našu predstavu o výpočtoch, komunikácii, a dokonca aj o realite samotnej. Objasní aj otázku toho, ako sa tieto nové technológie a teórie dotknú najrôznejších odvetví, vrátane informačných technológií, medicíny, a materiálových vied.
Vývoj druhej kvantovej revolúcie predstavuje jedinečnú príležitosť pre objavovanie nových hraníc vedy a technológie. Táto prednáška vás pozýva na cestu poznania a diskusie o tom, ako bude táto revolúcia formovať našu budúcnosť a aké budú jej dôsledky pre spoločnosť ako celok.
💬 Po prednáške bude nasledovať diskusia so Samuelom Kováčikom (Vedátor_sk) a Máriom Zimanom (QUTE.sk a riaditeľ FÚ SAV)
Projekt skQCI je financovaný Európskou úniou z programu DIGITAL a programu NextGenerationEU z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
*Disclaimer: The World Quantum Day is not responsible for the accuracy of the information submitted about this event.
Scroll to Top